Gezins/kindercoach


Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende vorm van hulp bij verschillende problemen. Voor alle grote en kleine vragen die ouders en kinderen hebben tijdens het proces van opgroeien, kun je terecht bij een kindercoach. Ik leer het kind en de ouder hoe zij hun problemen gemakkelijker kunnen oplossen. 
Het doel van de coaching is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering.

Kindercoaching is geen therapie. Indien er specialistische hulp noodzakelijk is die buiten de kaders van kindercoaching vallen dan vindt er een doorverwijzing plaats naar de juiste persoon.

Niet lekker in hun vel

Als kinderen niet lekker in hun vel zitten dan kan dit veel verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden hiervan zijn pesten, een nieuwe school, een verhuizing, een geboorte van een broertje of zusje,  een scheiding van de ouders, nieuw partner of bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare.

Als ouder is het soms moeilijk om je kind te zien worstelen. Hun gedrag kan veranderen. Ze kunnen bijvoorbeeld last krijgen van angsten of agressief gedrag vertonen of ze huilen om het minste of geringste. Soms zie je ook dat kinderen opeens heel erg moeilijk in slaap kunnen komen of dat ze weer in bed gaan plassen. Je maakt je als ouder zorgen en je wilt er graag op een laagdrempelige manier iets aan doen.

Werkwijze

De behandelingen zijn kortdurend en oplossingsgericht. Over het algemeen bieden vijf sessies genoeg handvatten om zelfstandig binnen het gezin verder te gaan.

Kennismaking

We beginnen met een intake gesprek waarbij er een kennismaking is met de ouder(s) en het het kind in de eigen woonomgeving. Tijdens dit gesprek kan er inzicht verkregen worden in de problematiek. Ook kunnen ouders, coach en kind ervaren of er een ‘klik’ is. Een goed gevoel van beide kanten speelt een belangrijke rol tijdens het gehele proces. Dat maakt het mogelijk om de vereiste openheid en diepgang in de sessies te krijgen.

Plan van aanpak

Op basis van het intake-gesprek wordt er een plan van aanpak (contract) samengesteld. Hierin staan alle werkpunten beschreven en op welke wijze de behandeling plaatsvindt. Zodra het plan van aanpak van beide kanten naar tevredenheid is vormt deze de leidraad van de sessies die volgen.

Vijf sessies

Het uitgangspunt is dat de doelen binnen vijf sessies moeten kunnen worden behaald. De sessies vinden thuis plaats met de ouder(s) en het kind in de eigen vertrouwde omgeving. Het kind is dus nooit alleen met de coach. Er wordt steeds gewerkt met een driehoek (ouders, kind en coach). Op deze manier werkt het heel effectief, prettig voor alle partijen en een bijkomend voordeel is dat hierdoor oudergesprekken (tussenevaluaties) overbodig zijn.

Tijdens de sessies wordt getracht een prettige, veilige (vertrouwde) en speelse sfeer te creëren en wordt er daadkrachtig opgetreden indien de situatie hierom vraagt. Er wordt gestreefd naar een bepaalde voortgang en resultaat. Hiervoor wordt er gebruik  gemaakt van verschillende methoden (zoals Kids Skills). Afhankelijk van het proces, ingezette techniek en de resultaten duurt een sessie 1 tot maximaal 2 uur. Er wordt een vast bedrag gerekend per sessie. Op deze manier wordt voorkomen dat er midden in een doorbraak moet worden ingegrepen omdat de tijd voorbij is. Dit geeft rust in het proces met meer voortgang.

Na vijf sessies wordt gezamenlijk gekeken of de doelen zijn bereikt. Indien nodig kunnen er nog enkele sessies aan de behandeling worden toegevoegd.

Kosten

Intakegesprek en coaching : € 85,- per sessie (duur sessie tussen de 1 en 2 uur)

Vind je het fijn als ik telefonisch of via de mail contact met je opneem? Ik sta je graag te woord om je vragen te beantwoorden. Het streven is om binnen 24 uur te hebben gereageerd.

Anonieme ouder vertelt: “Jennifer is een heel open, prettig en energiek iemand. Zij straalt positiviteit uit en heeft oog en oor voor iedereen in haar omgeving. Zij is heel duidelijk en vastberaden in wat ze wil gaan doen, maar houdt daarbij altijd ruimte voor een grapje en een omweg om het ijs te breken. En als het voor de gesprekspartners beter is om het net iets anders te doen, dan is ze flexibel en past het aan. Met nog steeds haar eigen rode lijn als leidraad. Ze gebruikt tijdens de coaching sessies hele afwisselende spelletjes en oefeningen, waardoor iedereen betrokken blijft. Knap hoe ze laveert tussen de verschillende gesprekspartners en hoe ze iedereen attent maakt op de waardevolle rol die hij/zij kan spelen/speelt.

Je stelt je als ouders best kwetsbaar op, door iemand ‘mee te laten kijken’ in je gezin. Je doet als ouders je uiterste best om alles goed te doen. Maar soms zijn er omstandigheden waardoor dat niet lukt. Het was voor ons een hele moeilijke tijd, maar door Jennifer hebben wij weer veel aandacht gekregen voor de positieve en leuke dingen die er wel/ook waren. Zodat je in/na moeilijke tijden altijd wel iets goeds hebt waar je aan kunt denken. 

Jennifer heeft een open, positieve en niet veroordelende benadering. Hierdoor merkten wij dat ons kind zijn gesloten houding liet varen. Hij voelde zich veilig bij Jennifer en zij kregen goed contact. Zelfs als hij een moeilijke dag had, lukte het haar om door zijn pantser heen te breken. Voor ons was dit ook heel fijn, om onze zoon ‘opener’ te zien, en ook om weer positieve energie te voelen stromen, weer vertrouwen te krijgen in elkaar en ik een betere tijd met het gezin.

Jennifer kijkt, praat, luistert, behandelt iedereen respectvol en zoekt en vindt openingen. Ze belicht dingen die goed gaan in het gezin en geeft tips om sommige dingen anders te doen. Dit werkt goed en heeft een positief effect op iedereen. Ze is heel discreet. Onze kinderen zitten op dezelfde school, maar zij schermt privé en zakelijk heel goed af. 

Iedereen die worstelt met verhoudingen/gedrag binnen het gezin of in de klas, adviseer ik van harte aan om Jennifer in te schakelen.”