Conscious Discipline

Multidisciplinair programma: sociaal vaardig en pest-preventief.    

Consious Discipline is een multidisciplinair programma voor kinderen van 0-12 jaar op het gebied van zelfregulatie, sociaal-emotionele vaardigheden en schoolcultuur. Het helpt scholen om een onderwijssysteem neer te zetten waarbij een veilige basis voor de kinderen en verbondenheid in de klas en in de school essentiële elementen zijn. Als die elementen aanwezig zijn, wordt het leervermogen van de kinderen maximaal benut en haal je de belangrijkste oorzaken van pesten weg. Hierdoor kunnen ze hun executieve vaardigheden uitvoeren; kunnen focussen op werk en uitleg, plannen en organiseren van werkzaamheden, empathisch vermogen, probleemoplossend vermogen etc.

TIP: leer anders kijken naar pesten. Bekijk dit filmpje voor de nieuwste inzichten over pesters en slachtoffers van pesten.

Conscious Discipline (Bewust Positief Opvoeden) kun je letterlijk vertalen als bewuste discipline. Voor de meesten klinkt dit rigide en rechtlijnig omdat het beelden oproept van het leger en kostscholen. Niet van dit alles IS Conscious Discipline. In oorsprong refereert discipline naar het woord ‘discipel’ dat in het Engels ‘to teach’ betekent: iets aanleren, onderwijzen. Dat geeft je misschien al een heel ander perspectief.

De methode maakt je bewust (Conscious) van je eigen houding en het (leer) effect daarvan op kinderen. Meer bewustzijn biedt de mogelijkheid om hierin veranderingen aan te brengen en bewuste keuzes te maken. Doordat JIJ het bewust anders gaat doen en voorleeft wat je van je kind verwacht (discipline) verandert er iets in de totale dynamiek tussen jou en je kind. De methode is gericht op het contact met jezelf en de ander en biedt veel mogelijkheden om een kind bij te sturen zonder dominantie of straffen in te moeten zetten.

Het programma bestaat uit vier lagen:

1. Slimme breinmodel (R)
De basis van Conscious Discipline is Het Slimme Breinmodel®. Door middel van dit model leer je je eigen emotionele staat en die van een kind herkennen en de interactie hiertussen. Je krijgt inzichten aangereikt die ervoor zorgen dat jij op een effectieve manier een kind vaardigheden aan kunt reiken. Hierdoor wordt elke storing of conflict in de klas of in je gezin een kans om een kind iets te leren waardoor een kind groeit en steeds succesvoller kan zijn. 

Praktijkvoorbeeld:

Een meisje is boos en staat te schelden tegen een jongen (emotionele staat). Een leerkracht vraagt haar te reflecteren op haar gedrag. ‘Waarom doe je dat?’ Het Slimme Brein Model leert ons dat dit meisje letterlijk geen antwoord kan geven op deze vraag omdat dat ‘brein-technisch’ niet mogelijk is. Het meisje zal nog harder gaan schreeuwen of zal gaan schoppen en slaan of zich letterlijk lostrekken van jou en daarmee ‘afdalen in staat’. En wat gebeurt er dan bij jou? Hoe blijf jij rustig? Veel leerkrachten geloven dat ze kalm blijven. Tijdens de training leren de docenten hun eigen emotionele wereld kennen en ontdekken ze dat ze onbewust in het veroordelen van dit gedrag schieten (Wat ben jij nou aan het doen? Hou nou eens op? Doe nou toch eens…, Wat is er nu weer?) en overgaan tot ‘buitensluiten’; ‘Ga jij maar naar binnen, dit doen we hier niet’.

Het Slimme-Breinmodel leert ons dat we eerst onszelf bewust moeten worden van ons gedrag (onze innerlijke staat) in situaties (conscious) waarna we deze staat kunnen leren reguleren voordat we een kind tegemoet treden (discipline). Alleen dan ben je in staat een kind te helpen en nieuwe vaardigheden aan te reiken waardoor ze de volgende keer succesvoller kunnen zijn om hun teleurstelling of probleem aan te gaan en veerkracht kunnen opbouwen voor de rest van hun leven.

In tegenstelling tot veel reguliere methoden bouwen we met Conscious Discipline aan een stevig fundament waardoor een kind vanuit een innerlijke drijfveer anders kan gaan handelen. Een mooi voorbeeld is ‘sorry zeggen’. Iets wat veel wordt gebruikt om te laten weten dat je spijt hebt van wat je hebt gedaan. Als je echt sorry wilt zeggen zoals het bedoeld is, dan is het nodig dat je kunt reflecteren op je gedrag. Dat je je eigen aandeel kunt zien en dat je kunt voelen hoe dit is voor een ander. Als een kind zelf veroordeeld wordt voor het gedrag wat hij laat zien is dit onmogelijk. Een kind zal sorry zeggen omdat het moet maar zal de volgende keer waarschijnlijk hetzelfde laten zien of juist in een neergaande spiraal een nog negatievere aanpak laten zien omdat hij is bevestigd in hoe slecht hij omgaat met andere kinderen. Met Conscious Discipline werken we aan oplossingen in het moment waarbij erkenning en herkenning van eigen emoties – en daarbij behorende manieren van handelen – essentieel zijn.

2. Zeven inzichten voor volwassenen

Door middel van zeven inzichten voor volwassenen leer jij om naar jezelf te kijken met liefde, warmte en compassie zodat je dat ook kunt doen naar een kind. Je leert hoe je een kind op een gezonde manier kunt begrenzen en tevens in contact kunt blijven. Dit is voor de meeste van ons een uitdaging als kinderen gedrag laten zien wat we liever niet zouden willen zien. Hierbij kun je denken aan allerlei soorten negatief gedrag zoals: pesten, klikken, schreeuwen, grote mond, weerstand, respectvol handelen. Wanneer je uit contact gaat reageer je op deze situaties door bijvoorbeeld een kind op de gang te zetten, door naar ze te gaan schreeuwen of door ze te benaderen vanuit een hiërarchische positie (ik ben de baas, jij moet naar mij luisteren). Leren hoe je anders kunt kijken naar het gedrag van kinderen gecombineerd met inzicht over jezelf zal gegarandeerd leiden tot een andere dynamiek tussen jou en de kinderen.

Klik hier als je meer wilt lezen over de 7 inzichten en de 7 vaardigheden

3. Verbondenheid

De Schoolfamilie is gebaseerd op het voorbeeld van het gezonde gezin, waar alle leden de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen en fouten te mogen maken. Er wordt gebruik gemaakt van routines, rituelen en concrete hulpmiddelen in de klas. Daarmee creëren we de veiligheid en verbinding die nodig is voor een optimale ontwikkeling en een optimaal leerproces. Hierdoor wordt bevorderd:

 • impulsbeheersing door vaardigheden op gebied van co-regulatie;
 • samenwerking en bereidheid om te leren door een gevoel van saamhorigheid;
 • leidinggevendenvaardigheden; het geven van het goede voorbeeld, handvatten en praktische lessen

4. Vaardigheden aanbrengen

Met de vaardigheden van het programma leren professionals en ouders hoe ze kinderen sociaal emotionele vaardigheden kunnen leren waar kinderen hun hele leven profijt van hebben. Hierdoor werken we aan een mooie volgende generatie die met liefdevolle ogen kan kijken naar de mensen om zich heen. Ze kunnen onder woorden brengen wat ze denken en voelen en kunnen daar ook naar handelen. Ook kunnen ze keuzes maken, voor zichzelf opkomen en zijn zich ervan bewust dat ze een mooi mens zijn als ze hun kwaliteiten inzetten om de ander te laten groeien en bij te dragen aan hun geluk.

Onze droom is dat kinderen gezien worden in wat ze nodig hebben om uit te groeien tot mooie mensen die veerkracht, liefde en verbondenheid in de wereld brengen omdat ze zelf stevig staan in de wereld om hen heen. Ze kunnen hierdoor hun energie gebruiken om hun talenten te ontwikkelen en deze inzetten om de wereld een beetje mooier te maken, op welk terrein dan ook.

De methode is onderbouwd door jarenlange onderzoeksresultaten. Deze resultaten laten zien dat de methode zorgt voor een intrinsieke beweging bij het kind. Hierdoor werk je aan een duurzame verbetering van het gedrag.

Het programma bestaat uit zeven inzichten voor volwassenen die ervoor zorgen dat je op een andere manier naar het gedrag van kinderen gaat kijken. Deze inzichten zorgen ook dat je groeit in je bewustzijn. Waarom doe je de dingen die je doet? Wil je het zo blijven doen of ben je bereid om het anders te gaan doen.

Naast deze inzichten zijn er ook zeven praktische vaardigheden die ervoor zorgen dat een kind met hele simpele zinnetjes en vaardigheden sociaal emotioneel sterk wordt. Ook zij leren anders kijken en anders doen naar de wereld om hen heen, en jij geeft ze daarin het voorbeeld.

Het sociaal-emotionele curriculum bestaat niet uit voorgeschreven lessen als toevoeging aan het basislesprogramma. Alledaagse gebeurtenissen in de klas of op de groep vormen de basis. Dus lastige situaties, iets aardigs doen voor elkaar, leerproblemen of frustraties, onderlinge discussies, overtreden van regels of feestelijke aangelegenheden, pesten, buitensluiten, het is allemaal aanleiding om (sociaal emotionele) vaardigheden aan te leren bij kinderen. En voor de leerkracht zijn deze alledaagse gebeurtenissen aanleiding om het gedrag van een kind in een groter kader te plaatsen in plaats van steeds brandjes te blussen. Wat zie ik dit kind doen? Waarom doet dit kind wat het doet? Waar kan ik dit kind helpen? Hoe kan ik zorgen dat dit kind de volgende keer succesvol kan zijn in een soortgelijke situatie? Kortom; het help je te richten op lange termijn oplossingen.

Het programma ontwikkeld voor kinderen van 0 – 12 jaar. Maar wanneer je de inzichten echt doorleeft dan weet je opeens ook heel goed hoe je beter kunt reageren op je collega, puber of  je partner.

Het Slimme Breinmodel:

Het Slimme Breinmodel is een helder model wat je inzicht geeft in het gedrag van een kind, het gedrag van jezelf en interactie hier tussen. Hoe werkt je brein eigenlijk en welke invloed heeft jouw brein (onbewust) op de dingen die je doet? Wat kan je wel en niet van een kind verwachten (wetenschappelijk bewezen) en hoe kun jij het kind optimaal ondersteunen?

7 Vaardigheden

1. De vaardigheid kalmte en het inzicht de kracht van de perceptie

Je leert waarom het belangrijk is om je kalmte te kunnen bewaren in elke situatie en technieken hoe je dit kunt doen. Als het jezelf lukt om te reguleren dan kun je de vaardigheden ook gaan leren aan je leerlingen. Hiervoor krijg je diverse technieken aangereikt waarmee je kinderen spelenderwijs kunt leren om zichzelf te kalmeren.

2. De vaardigheid assertiviteit en het inzicht de kracht van de aandacht

Wat is assertiviteit eigenlijk? Hoe ziet het eruit en hoe klinkt het? En wat staat ons in de weg. We leren wat het effect is wanneer andere stijlen (agressief, passief) worden gebruikt. Kinderen leren we hoe ze hun flinke stem kunnen gebruiken en hoe ze zichzelf op een assertieve wijze kunnen uitdrukken.

3. De vaardigheid bemoediging/ aanmoediging en het inzicht de kracht van de eenheid

Wat  betekent echte verbondenheid met het kind en met de klas/ groep. Je krijgt diverse structuren aangereikt die dit ondersteunen waardoor je al snel meer verbondenheid tussen jou en het kind ervaart en tussen de leerlingen onderling.  Ook leer je wat het verschil is tussen een kind complimenteren en een kind bemoedigen. En hoe je door middel van bemoedigen het zelfbewustzijn van het kind vergroot.

4. De vaardigheid keuzes en het inzicht de kracht van je eigen keuze

Leren omgaan met keuzes, keuzes krijgen en bewust worden van de consequenties ervan is een belangrijke vaardigheid om te leren aan het kind. Een kind wordt hierdoor vaardig om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun keuzes wat ze later in hun pubertijd of als (jong) volwassenen hard nodig zullen hebben. 

5. De vaardigheid empathie en het inzicht de kracht van de acceptatie

Waarom is het zo belangrijk om alle emoties te omarmen en hoe kun je dat het beste doen. Emoties toelaten en ze accepteren is van groot belang voor de ontwikkeling van het innerlijke morele kompas van het kind. Ook leren we hoe we werkelijk empathisch kunnen zijn naar onszelf en naar onze kinderen en hoe we kinderen leren om empathisch te zijn naar de mensen om hun heen.

6. De vaardigheid positieve intentie en het inzicht de kracht van de liefde

Er zijn veel manieren om naar een situatie te kijken. We leren hoe we “negatieve” situaties of gedrag om kunnen buigen naar een nieuwe vaardigheid die we WEL willen. Welk effect heeft deze ombuiging?  En hoe versterk je als leerkracht/ leidster het positief zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind.

7. De vaardigheid consequenties en het inzicht de kracht van de intentie

De voorgaande 6 pijlers leren je vaardigheden die je kunt inzetten om het kind succesvol te laten zijn. Hierdoor zal je ervaren dat je consequenties bijna niet meer nodig hebt. Als je ze wel wilt inzetten dan is het belangrijk dat je dit op een manier doet waardoor je kind er iets van leert in plaats van dat je gericht bent op het afstraffen van het gedrag.

Wetenschappelijk onderzoek

Al jaren wordt er in Amerika wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Conscious Discipline. Met behulp van dit wetenschappelijk onderzoek is onder andere aangetoond dat Conscious Discipline:

 • De sociaal emotionele vaardigheden van kinderen positief beïnvloedt
 • De sociaal emotionele vaardigheden van de docenten positief beïnvloedt
 • De mate waarin een kind open staat voor leerstof positief beïnvloedt
 • De leerprestaties verhoogt
 • De interactie tussen de kinderen en docent verbetert
 • Het schoolklimaat verbetert
 • De hoeveelheid agressie vermindert
 • De impulsiviteit en hyperactiviteit bij ‘moeilijke’ kinderen vermindert
 • Het lezen wordt bevordert

Ook in Nederland zijn we bezig om onderzoeken op te zetten zodat we ook de effectiviteit in Nederland officieel kunnen vaststellen. Uit ervaring weten we ondertussen als jij zelf gaat werken met dit prachtige programma, dat je voelt dat het klopt en de effectiviteit met eigen ogen kunt vaststellen.

/var/folders/sz/l0s2tpjn7k9gtj8frzkdvfjw0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/Cover-Research-CD-20141.jpg